Vad vi gör

TRÄFFPUNKTER 

Verksamheten på Träffpunkt K30, Kemistvägen 30, är under översyn. För detaljer, klicka  nedan.

 

Ny verksamhet - Mötesplats Danderyd - öppnades under hösten 2021 i samarbete med Danderyds kommun.

 

 

 

MÖBELGRUPPEN

I möbelgruppen jobbar vi praktiskt med att möblera och utrusta lägenheter, som nyanlända familjer flyttar till efter beviljad asylansökan, alternativt kommer som kvotflyktingar. Verksamhet bygger helt på återbruk, och delar av volontärsjobbet är att ha kontakt med givare och samla in de saker de vill skänka. 

CYKELFIKET

Oerhört populärt och välbesökt, redan första dagen vi öppnade. Cykelfiket är lite fika och mycket fixa med cyklar. Alltid fullt, och för det mesta går våra besökare hem med en cykel och kanske också en cykelhjälm. Alla cyklar vi förmedlar är begagnade, skänkta av privatpersoner, företag och organisationer, så även här jobbar vi med återbruk.

Skriv text här

SPRÅKSTÖD

Svenska språket är oftast nyckeln till både bostad och jobb, så här är vi aktiva med olika former av Språkstöd och Läxhjälp för både barn och vuxna. I de flesta fall ett samarbete med Täby och/eller Danderyds Kommun.

TRÄFFPUNKTER 

Träffpunkt K30, som  startades i början av 2016 och har drivits i nära samarbete med Täby Kommun är under översyn. 

Under den pågående pandemin har merparten av verksamheten varit pausad. Vi har gjort en del utomhusaktiviteter, framför allt för boende på Kemistvägen 30 (promenader, utomhuslek för barn och familjer samt ett enklare midsommarfirande). Med ambitionen att starta igång delar av verksamheten igen, gör vi nu en översyn av behov och resurser och hoppas kunna återkomma snarast möjligt med mer detaljer.

Vi vill gärna fortsätta att hålla vår syateljé öppen och utomhusaktiviteter av olika slag både för barn och vuxna är alltid populärt. Vi har även sneglat på att skapa enklare kulturella evenemang,  något som vi av tidigare erfarenhet  vet är mycket uppskattade.

Våra aktiviteter i samband med större högtider fortsätter som vanligt.

 

Mötesplats Danderyd - startade hösten 2021 i samarbete med Danderyds kommun och är öppen för för nya och etablerade kommuninvånare, Öppet varje torsdag 1700 - 1900 med olika typer av aktiviteter allt från att baka, laga mat, läsa läxor, prata svenska och ibland också få hjälp med att hantera kontakter med bank, försäkringskassa och olika myndigheter. Ny aktiviteter planeras för våren.

Adress är Edsviksvägen 1D, n b, i Danderyd.

Öppettider, varje torsdag 1700 - 1900.

 

Har du frågor eller är intresserad av att bidra genom att bli en av oss, hör av dig på info@enutstrackthand.se


Under Gåvor finns mer information om hur du kan stötta oss.

 

 

CYKELFIKET

Sedan starten i mitten av 2016, har ett 1000-tals cyklar fått ett nytt liv och en nya ägare i våra lokaler i Danderyd. Oftast via smärre reparationer, som lagning av en punktering och sträckning av kedjan eller en bromsvajer. Här jobbar volontärer sida vid sida med våra nyanlända grannar med ambitionen att alla besökare skall gå hem med en funktionsduglig cykel när dagen är slut.

Cykelfiket är som regel öppet några timmar varje vecka, då det är fullt fokus på att fixa cyklar, men inte mer än att det finns tid för att ta en fika tillsammans med besökare, som vill träna sin svenska. Volontärernas jobb handlar också om att ta emot och hämta de cyklar som enskilda personer eller företag/organisationer samlar ihop och skänker till oss.

En betydande utgiftspost i föreningens ekonomi, är inköp av verktyg och cykeldelar. Alla cyklar förses med ringklockor och lysen till självkostnadspris. Ambitionen är att så långt det är möjligt också dela ut hjälmar till de nya cykelägarna, men här har vi inte alltid ekonomin att köpa in tillräckligt många.

 

Innan en nybliven cykelägare åker iväg från vårt cykelfik, ges en kort sammanfattning av de viktigaste generella trafikreglerna och mer specifikt vad som gäller för cyklar. Vid behov och tillgång till volontärer, ordnar vi ibland cykelkurser för både barn och vuxna.

 

Under Gåvor, finns en lista på saker vi behöver och gärna tar emot.

 

Vill du göra skillnad och gillar att fixa med cyklar, alternativt har en cykel att skänka, välkommen att ta kontakt med oss på cyklar@enutstrackthand.se

MÖBELGRUPPEN

Gruppen startades 2016, som en av flera aktiviteter för att stötta det stora antal flyktingar som kom till Sverige i slutet av 2015, början 2016. Gruppen hjälper till att skapa en fungerande vardag för nyanlända familjer, genom att bidra med basbehovet av möbler, sängkläder och husgeråd. Vi samarbetar aktivt med socialkontoren i Danderyd och Täby kommun, som upplåter de lägenheter vi hjälper till att utrusta.

Lägenheterna är oftast tomma eller sparsamt möblerade. Ibland saknas också lampor, vilket blir det första som måste åtgärdas, speciellt under den mörka årstiden. I övrigt fyller vi lägenheten med sängar och sängkläder, köksmöbler, handdukar, husgeråd och kokkärl. I mån av tillgång även med mattor, en mindre förvaringsmöbel eller ett skrivbord. Ambitionen är att familjen som flyttar in skall kunna laga mat, sova i en säng och sköta sin hygien redan från första dagen i sitt nya hem.

Återbruk är grundpelaren i vår verksamhet och vi är helt beroende av gåvor från enskilda och/eller organisationer. Det mesta vi använder för våra möbleringar, är saker som skänks och samlas in. Vi får också en del ekonomiska bidrag, pengar som kommer väl till pass för att betala löpande kostnader som el till förrådet, vissa transporter där egna bilar inte räcker till och mindre inköp för komplettering av sängutrustning, lampor och husgeråd.

 

Under Gåvor, finns en lista på saker vi behöver och gärna tar emot.

 

Vill du göra skillnad och stötta oss i Möbelgruppen, välkommen att kontakta oss på mobler@enutstrackthand.se. 

SPRÅKSTÖD OCH LÄXHJÄLP

Redan under vårterminen 2016 började EUH att jobba aktivt med språkstöd och läxhjälp i form av ett samarbete med SFI/Eductus. Samarbetet gick ut på att volontärer från EUH och Språkcaféet i Tibble, praktiskt stöttade nyanlända i att lära sig det svenska språket, under eller efter lektionstid. En verksamhet som är mycket efterfrågad och uppskattad av elever, lärare och skolledning. SFI verksamheten i Täby ligger f n och i avvaktan på att verksamheten öppnar igen, har vissa volontärer engagerat sig i de andra typer av språkstöd som EUH driver.

 

I samarbete med Täby kommun och volontärer från Röda Korset, bemannar EUH ”Prata Svenska” på Kemistvägen 30, i Täby, där nyanlända och boende på Kemistvägen varje måndag erbjuds 2 timmars språkstöd och läxhjälp.

 

Sedan mitten av vårterminen 2021, har EUH ett samarbete med Brageskolan i Enebyberg, där vi stöttar elever i årskurserna 0 – 6 som har svenska som andraspråk. Vi ses i skolans lokaler 1 timme i veckan, pratar svenska, hjälper till med läxor, spelar spel och tränar högläsning. Varje elev har som regel tillgång till en egen volontär och ambitionen är att det är samma volontär varje gång. 

 

Är du intresserad av språk och vill göra skillnad, välkommen att kontakta oss på medpratare@enutstrackthand.se