Vad vi gör

TRÄFFPUNKT K30

Navet i vår verksamhet är Träffpunkt K30, som ligger på Kemistvägen 30 i anslutning till ett av de boenden som Täby Kommun upplåter till nyanlända. Här finns möjlighet till läxhjälp, lek och pyssel eller bara sitta ned, umgås och prata svenska. En uppskattad och välbesökt träffpunkt för alla.

MÖBELGRUPPEN

I möbelgruppen jobbar vi praktiskt med att möblera och utrusta lägenheter, som nyanlända familjer flyttar till efter beviljad asylansökan, alternativt kommer som kvotflyktingar. Verksamhet bygger helt på återbruk, och delar av volontärsjobbet är att ha kontakt med givare och samla in de saker de vill skänka. 

CYKELFIKET

Oerhört populärt och välbesökt, redan första dagen vi öppnade. Cykelfiket är lite fika och mycket fixa med cyklar. Alltid fullt, och för det mesta går våra besökare hem med en cykel och kanske också en cykelhjälm. Alla cyklar vi förmedlar är begagnade, skänkta av privatpersoner, företag och organisationer, så även här jobbar vi med återbruk.

MEDPRATARE

Svenska språket är oftast nyckeln till både bostad och jobb, så här satsar vi på att vara aktiva med Medpratarverksam-het på SFI och läxhjälp för barn i årskurserna 0 - 6. Det senare ett nytt samarbete med Danderyds kommun. Totalt är ett 20-tal volontärer engagerade på regelbunden basis, en till flera timmar i veckan.

TRÄFFPUNKT K30

Träffpunkt K30 startades i början av 2016 och drivs i nära samarbete med Täby Kommun. Under åren och i takt med att behoven förändrats, har verksamheten successivt utvecklats från ett ”Öppet Hus” till mer schemalagda aktiviteter för vuxna och barn.

Här finns studierum för läxhjälp och lekrum där föräldrar och barn kan läsa, pyssla och spela spel, umgås och träna svenska. Vi har också ett mindre antal datorer, som används för att söka jobb, bostad eller för kontakt med olika myndigheter. Under 2019 startade vi en syateljé, fullt utrustad med symaskiner, tyger och annat material, som kan behövas för enklare sömnad och stickning. Allt under ledning av en eller flera av våra volontärer.

I samband med större högtider som jul, påsk och midsommar, har vi ibland bjudit in till olika aktiviteter med anknytning till respektive högtid. Vi har anordnat Luciafirande, ofta i samarbete med någon skola i kommunen, bidragit med julklappar och fixat julgranar, haft julgransplundringar och delat ut påskägg – bara för att nämna några.

Knutet till Träffpunkt K30 görs också en del utomhusaktiviteter, framför allt under sommarhalvåret Det kan vara löpning, promenader, fotboll eller andra typer av lagsporter, där både föräldrar och barn kan delta tillsammans.

Gemensamt för alla aktiviteter på Träffpunkt K30 är att minska den sociala isoleringen genom information och kunskapsöverförande, men också genom möjlighet att träffa andra i samma situation och träna sin svenska i samtal med våra volontärer och andra besökare. .

 

Under Gåvor finns mer information om hur du kan stötta oss.

 

Vill du göra skillnad och bli en av oss på Träffpunkt K30, välkommen att kontakta med oss på volontar@enustrackthand.se. Detsamma gäller om du frågor kring vilka aktiviteter som är på gång i sommar. 

CYKELFIKET

Sedan starten i mitten av 2016, har ett 1000-tals cyklar fått ett nytt liv och en ny ägare i våra lokaler i Danderyd. Oftast via smärre reparationer, som lagning av en punktering och sträckning av kedjan eller en bromsvajer. Här jobbar volontärer sida vid sida med våra nyanlända grannar med ambitionen att alla besökare skall gå hem med en funktionsduglig cykel när dagen är slut.

Cykelfiket är som regel öppet några timmar varje vecka, då det är fullt fokus på att fixa cyklar, men inte mer än att det finns tid för att ta en fika tillsammans med besökare, som vill träna sin svenska. Volontärernas jobb handlar också om att ta emot och hämta de cyklar som enskilda personer eller företag/organisationer samlar ihop och skänker till oss.

En betydande utgiftspost i föreningens ekonomi, är inköp av verktyg och cykeldelar. Alla cyklar förses med ringklockor och lysen till självkostnadspris. Ambitionen är att så långt det är möjligt också dela ut hjälmar till de nya cykelägarna, men här har vi inte alltid ekonomin att köpa in tillräckligt många.

Innan en nybliven cykelägare åker iväg från vårt cykelfik, ges en kort sammanfattning av de viktigaste generella trafikreglerna och mer specifikt vad som gäller för cyklar. Vid behov och tillgång till volontärer, ordnar vi ibland cykelkurser för både barn och vuxna.

 

Under Gåvor, finns en lista på saker vi behöver och gärna tar emot.

 

Vill du göra skillnad och gillar att fixa med cyklar, alternativt har en cykel att skänka, välkommen att ta kontakt med oss på cyklar@enustrackthand.se

MÖBELGRUPPEN

Gruppen startades 2016, som en av flera aktiviteter för att stötta det stora antal flyktingar som kom till Sverige i slutet av 2015, början 2016. Gruppen hjälper till att skapa en fungerande vardag för nyanlända familjer, genom att bidra med basbehovet av möbler, sängkläder och husgeråd. Vi samarbetar aktivt med socialkontoren i Danderyd och Täby kommun, som upplåter de lägenheter vi hjälper till att utrusta.

Lägenheterna är oftast tomma eller sparsamt möblerade. Ibland saknas också lampor, vilket blir det första som måste åtgärdas, speciellt under den mörka årstiden. I övrigt fyller vi lägenheten med sängar och sängkläder, köksmöbler, handdukar, husgeråd och kokkärl. I mån av tillgång även med mattor, en mindre förvaringsmöbel eller ett skrivbord. Ambitionen är att familjen som flyttar in skall kunna laga mat, sova i en säng och sköta sin hygien redan från första dagen i sitt nya hem.

Återbruk är grundpelaren i vår verksamhet och vi är helt beroende av gåvor från enskilda och/eller organisationer. Det mesta vi använder för våra möbleringar, är saker som skänks och samlas in. Vi får också en del ekonomiska bidrag, pengar som kommer väl till pass för att betala löpande kostnader som el till förrådet, vissa transporter där egna bilar inte räcker till och mindre inköp för komplettering av sängutrustning, lampor och husgeråd.

 

Under Gåvor, finns en lista på saker vi behöver och gärna tar emot.

 

Vill du göra skillnad och stötta oss i Möbelgruppen, välkommen att kontakta oss på mobler@enustrackthand.se. Möbelgruppen finns på plats hela sommaren.

MEDPRATARE

Som medpratare är du en viktig del av integrationsarbetet, då språket är en av de grundläggande förutsättningarna för att snabbt komma in i det svenska samhället.

Redan under vårterminen 2016 startades ett samarbete mellan SFI/Eductus och voluntärer från EUH och Språkcaféet i Tibble, för att praktiskt stötta nyanlända i att lära sig det svenska språket. En verksamhet som idag är mycket efterfrågad och uppskattad av elever, lärare och skolledning.

En vanlig modell för samarbetet är att en volontär matchas med en eller flera elever och att man tillsammans kommer överens om hur arbetet skall läggas upp och hur ofta man bör träffas. En del av undervisningen kan också ske digitalt. Ett annat sätt är att volontären finns med i den lärarledda undervisningen någon timme i veckan och går runt och stöttar eleverna att lösa olika uppgifter. Ansvariga lärare, matchar elever och volontärer och informerar om upplägg av undervisningen i sin helhet och behovet av stöttning hos varje enskild elev.

 

Under våren 2021 har vi testat att köra läxhjälp för barn med svenska som andraspråk i årskurs 0 - 6 i samarbete med Danderyds kommun och ansvarig lärare på Brageskolan, Enebyberg och nytillkomna volontärer. Vi har träffas i skolans lokaler och jobat med läxor, tränat svenska, pratat och ibland också spelat spel. Vår ambition är att fortsätta denna verksamhet, förutsatt att vi har volontärer.

Vill du göra skillnad som medpratare, välkommen att kontakta oss på medpratare@enustrackthand.se