Integritetspolicy – En Utsträckt Hand (EUH), organisationsnummer 802498-4471, daterad
20230201
En Utsträckt Hands hemsida är i huvudsak en informationssida, vars funktion är att klargöra
föreningens syfte och ambition, beskriva våra verksamheter och hur vi jobbar.


Insamling och lagring av information
Genom hemsidan www.enutstrackthand.se samlar vi endast in personliga uppgifter på hen som vill
få ett kostnadsfritt medlemskap och/eller hen som anmäler sig som volontär. Anmälan sker via
hemsidan, e-post eller personlig kontakt. Vi samlar in och lagrar följande uppgifter
För- och efternamn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Specifika intresseuppgifter om vilken av våra verksamheter som hen vill delta i (endast
volontärer).


I de undantagsfall vi sparar utökad personinformation, som adress, begärs separat godkännande
från respektive individ.


Personinformation lämnas aldrig vidare till tredje part utan individens skriftliga medgivande.


Informationen lagras i föreningens databas, till vilken endast styrelsen och volotäransvarig har
access och där lösenord byts med jämna mellanrum.


Användning av lagrad information
De lagrade personuppgifterna används för direkt informationsutbyte med registrerade,
medlemmar/volontärer. För volontärer används uppgifterna också för rekrytering till och/eller
kommunikation kring olika typer av frivilliguppdrag, enstaka, tidsbegränsade och schemalagda över
tid.


Tredjepartsinformation
En Utsträckt Hands kontakter med tredje part är relativt begränsad och avser huvudsakligen
leverantörer, samarbetspartners för olika frivilliguppdrag och uppdragsgivare, ex vis anställda på
Täby och Danderyds kommun. I förekommande fall lämnas personliga information aldrig vidare utan
individens skriftliga samtycke.


I all övrig kontakt med våra målgrupper använder En Utsträckt Hand anonymiserade e-postadresser,
som går direkt till föreningens e-post system och hanteras av respektive verksamhetsansvarig, ex vis
info@enutstrackthand.se och volontar@enutstrackthand.se. Varje e-postlåda ha separata lösenord
som byts regelbundet.


Bilder
I de fall bilder med identifierbara personer publiceras på sociala medier eller i tryckt form, inhämtas
ett skriftligt godkännande från individen/erna i fråga. För bilder på minderåriga barn, inhämtas
tillstånd från vårdnadshavare/förälder.