Integritetspolicy – En Utsträckt Hand, orgnisationsnummer 802498-4471

20210401


En Utsträckt Hands hemsida är i huvudsak en informationssida, vars uppgift är att klargöra
föreningens syfte och ambition, beskriva våra verksamheter och hur vi jobbar.


Informationsinsamlande/lagring

Genom hemsidan, www.enutstrackthand.se, samlar vi endast in uppgifter på den som vill få ett
kostnadsfritt medlemskap och/eller den som anmäler sitt intresse som volontär. Vi samlar in och lagrar följande uppgifter
• För- och efternamn
• E-postadress
• Specifika intresseuppgifter (volontärer endast)


I de fall vi sparar utökad personinformation som adress och telefonnummer, begärs separat
godkännande från respektive individ.


Informationen lagras i föreningens databas, till vilken endast styrelsen har access och där lösenord byts med jämna mellanrum.


Informationsanvändning
De lagrade personuppgifterna används för direkt informationsutbyte med medlemmar/volontärer.

De lagrade uppgifter för volontärerna används också i rekrytering till olika typer av frivilliga uppdrag, både enstaka, tidsbegränsade och schemabundna över en längre tid.


Tredjepartsinformation
EUH:s samarbete med tredje part är relativt begränsad, men i de fall det förekommer lämnas de
lagrade personuppgifterna aldrig vidare utan individens skriftliga samtycke.


I all övrig kontakt med våra målgrupper använder EUH anonymiserade e-postadresser som går direkt in till förenings e-post system och hanteras av respektive verksamhetsansvarig, exvis
info@enustrackthand.se och mobler@enutstrackthand.se. Varje e-postlåda har separata lösenord som byts regelbundet.


Bilder
I de fall bilder med identifierbara personer publiceras på hemsidan alternativt på vår Facebooksida,
finns ett skriftligt godkännande från personen/erna i fråga. För bilder på barn gäller att vi inhämtar tillstånd från vårdnadshavare/förälder.