Vad vi gör

TRÄFFPUNKTER 

Mötesplatser är viktiga plattformer för att träffas, umgås, prata svenska och lära känna varandra. Här ges också möjlighet till aktivt kulturutbyte, som att laga och äta mat tillsammans och lyssna på olika typer av musik. Inslag som skapar inspiration och nyfikenhet att lära sig mer om varandras kulturer.  Viktiga delar i de Mötesplatser vi är med och driver.

 

MÖBELGRUPPEN

I möbelgruppen jobbar vi praktiskt med att möblera och utrusta de lägenheter som respektive kommun upplåter till nyanlända familjerna när de flyttar in i kommunen. Verksamhet bygger helt på återbruk, och delar av volontärsjobbet är att ha kontakt med givare och samla in de saker de vill skänka.

CYKELFIKET

Oerhört populärt och välbesökt. Cykelfiket är lite fika och mycket fixa med cyklar. Alltid fullt, och för det mesta går våra besökare hem med en cykel och kanske också en cykelhjälm. Alla cyklar vi förmedlar är begagnade, skänkta av privatpersoner, företag och organisationer, så även här jobbar vi med återbruk.

SPRÅKSTÖD

Svenska språket är oftast nyckeln till både bostad och jobb, så här är vi aktiva med olika former av Språkstöd och Läxhjälp för både barn och vuxna. I de flesta fall ett samarbete med kommunen (Täby alternativt Danderyd), andra ideella organisationer och/eller Svenska Kyrkan.

TRÄFFPUNKTER 

Sedan vi startade 2015 har vi drivit olika typer av större och mindre Mötesplatser, ofta i samarbetet med kommunerna i Täby och Danderyd. Viktiga och uppskattade inslag i vår verksamhet. Innehåll och upplägg kan variera, beroende på behov och förutsättningar. Men alla med målsättningen att träffas, umgås och skapa sociala relationer och egna nätverk.

Just nu har vi två permanenta Mötesplatser i gång, en i Danderyd och en i Täby. Genom samarbetet med Svenska Kyrkan i Täby får vi också till de arrangemang de gör på sina öppna Mötesplatser runt om i kommunen.

 

 

Mötesplats Kemistvägen 30 - Sedan föreningen startades 2015 har vi i nära samarbete med kommunen drivit en Mötesplats på Kemistvägen 30 – Täby kommuns flyktingboende. Här har vi aktiviteter som lek och pyssel för barn och vuxna, läxhjälp och möjligheter att träffas och prata svenska. Vi har också olika typer av utomhusaktiviteter som fotboll, volleyboll, jogging och promenader. Arrangemang som vi driver själva eller i samarbete med externa arrangörer.

 

Mötesplats Danderyd, Edsviksvägen 1D, n b, Danderyd - startade hösten 2021 i samarbete med Danderyds kommun och är öppen för nya och etablerade kommuninvånare, varje torsdag 1700 – 1900. Tillsammans med kommunen och andra ideella organisationer planerar och driver vi aktiviteter, allt från att baka och laga mat till läxläsning och körsång. Även här har vi olika sport- och idrottsaktiviteter med fotboll och yoga i fokus. Under våren och sommaren har vi, besökare och volontärer, odlat blommor och grönsaker utanför själva möteslokalen.

 

Har du frågor eller är intresserad av att bidra genom att bli en av oss, hör av dig på info@enutstrackthand.se


Under Gåvor finns mer information om hur du kan stötta oss.

 

 

CYKELFIKET

Sedan starten i mitten av 2016, har ett drygt 1500 cyklar fått nytt liv och nya ägare i våra lokaler i på Dalstigen 1 i Danderyd. Oftast via smärre reparationer, som lagning av en punktering, sträckning av kedjan eller en ny bromsvajer. Här jobbar volontärer och nyanlända tillsammans, sida vid sida med ambitionen att alla besökare skall gå hem med en funktionsduglig cykel.

 

Cykelfiket är som regel öppet några timmar varje vecka, oftast på söndagar. Alltid med fullt fokus på att fixa cyklar, men inte mer än att det finns tid för en fika tillsammans med besökare, som vill träna sin svenska. Volontärernas jobb handlar också om att ta emot och/eller hämta de cyklar som enskilda personer eller företag/organisationer samlar ihop och skänker till oss.

En betydande utgiftspost i föreningens ekonomi, är inköp av verktyg och cykeldelar. Alla cyklar förses med ringklockor och lysen till självkostnadspris. Ambitionen är att så långt det är möjligt också dela ut hjälmar till de nya cykelägarna, men här har vi inte alltid ekonomin att köpa in tillräckligt många.

 

Innan en nybliven cykelägare åker i väg från vårt cykelfik, ges en kort sammanfattning av de viktigaste generella trafikreglerna och specifikt vad som gäller för cyklar. Sponsrat av Postkodstiftelsen och i samarbete med Cykelfrämjandet ordnar vi också cykelkurser för nyanlända vuxna.

 

Under Gåvor, finns en lista på saker vi behöver och gärna tar emot.

 

Vill du göra skillnad och gillar att fixa med cyklar, alternativt har en cykel att skänka, välkommen att ta kontakt med oss på cyklar@enutstrackthand.se

MÖBELGRUPPEN

Gruppen startades 2016, och hjälper till att skapa en fungerande vardag för nyanlända familjer, genom att bidra med basbehov av möbler, sängkläder och husgeråd. Vi samarbetar aktivt med socialkontoren i Danderyd och Täby kommun, som upplåter de lägenheter vi hjälper till att utrusta.

 

Lägenheterna är oftast tomma eller sparsamt möblerade. Ibland saknas också lampor, vilket blir det första som måste åtgärdas, speciellt under den mörka årstiden. I övrigt fyller vi lägenheten med sängar och sängkläder, köksmöbler, handdukar, husgeråd och kokkärl. I mån av tillgång även med mattor, en mindre förvaringsmöbel eller ett skrivbord. Ambitionen är att familjen som flyttar in skall kunna laga mat, sova i en säng och sköta sin hygien redan från första dagen i sitt nya hem.

 

Återbruk genomsyrar hela vår verksamhet och vi är helt beroende av gåvor från enskilda och/eller organisationer. Det mesta vi använder för våra möbleringar, är saker som skänks och samlas in. Vi får också en del ekonomiska bidrag, pengar som kommer väl till pass för att betala löpande kostnader som el till förrådet, vissa transporter där egna bilar inte räcker till och mindre inköp för komplettering av sängutrustning, lampor och husgeråd.

 

Under Gåvor, finns en lista på saker vi behöver och gärna tar emot.

 

Vill du göra skillnad och stötta oss i Möbelgruppen, välkommen att kontakta oss på mobler@enutstrackthand.se. 

SPRÅKSTÖD OCH LÄXHJÄLP

Språkstöd och Läxhjälp är centrala aktiviteter i vår verksamhet, då språket är nyckeln till så mycket i en lyckad integrationsprocess. Tillgång till jobb, studier, bostadsmarknaden och möjligheten att förhindra utanförskap genom egna nätverk och känslan av att ”höra hemma”. Här har vi flera aktiviteter i gång, egna eller i samarbete med andra ideella organisationer och/eller Svenska Kyrkan.

 

Prata Svenska, Kemistvägen 30 – Ett samarbete mellan EUH och Röda Korset, där våra volontärer möter upp en kväll i veckan , tränar svenska och hjälper till med läxor för de flyktingar som bor på boendet- oftast vuxna. 

 

Mötesplatsen Danderyd, Edviksvägen 1D, n b – Här ingår prata svenska och läxhjälp för barn och vuxna som en aktiv del av den regelbundna verksamheten. 

 

Läxhjälp Brageskolan, Enebyberg – Aktivt och enskilt språkstöd för barn i årskurserna 0 – 6 en gång i veckan via våra volontärer.

 

Prata Svenska Café, Biblioteket Danderyd – Språkstöd för vuxna varje tisdag i samarbete med Danderyds Kommun.

 

Tidigare har vi också haft ett samarbete med SFI/Eductus i Täby, innan den verksamheten lades ned. Samarbetet gick ut på att volontärer från EUH och Språkcaféet i Tibble, praktiskt stöttade nyanlända under eller efter lektionstid. Uppskattat och efterfrågat av både elever, lärare och skolledning. 

 

Är du intresserad av språk och vill göra skillnad, välkommen att kontakta oss på volontar@enutstrackthand.se