En Utsträckt Hand – vad vi gör

All verksamhet bygger på frivilliga insatser i form av tid, gåvor och donationer. Föreningen har varit igång sedan 2015 och vi har fokus på tre verksamhetsområden, som alla syftar till att underlätta integrationen och stötta våra nya grannar i Täby och Danderyd. Vi genomför sociala aktiviteter, hjälper till med materiella behov och samverkar med kommuner och organisationer.

 

Sociala aktiviteter omfattar framför allt språk- och studiehjälp men också att organisera lek och pyssel för barn och arrangera schemalagda fritids- och sportaktiviteter. Vi finns också med som stöd i kontakter med kommuner och olika myndigheter. I takt med att familjer och ensamkommande etablerar sig, har behovet av stöd och support delvis förändrats och idag är flera av våra volontärer också engagerade i att ge råd och stöd kring att söka bostad och jobb.

I samarbete med SFI/Eductus har EUH tidigare haft en grupp volontärer som engagerade medpratare, antingen i skolan på lektionstid eller träffar med elever efter skoltid för läxhjälp och språkträning.  Under våren 2021 lades SFI verk-

samheten ned och våra volontärer har nu delvis övergått till Prata Svenska på Kemistvägen eller enskilda arrangemang med SFI-studerande.

 

Genom Möbelgruppen hjälper vi till med möbler och utrustning till ett första boende och på Cykelfiket repareras trasiga cyklar, som sedan får nya ägare samtidigt som vi fikar och pratar svenska. 

 

Gemensamt för alla aktiviteter är att vi bygger starka nätverk med och mellan olika grupper men också individuellt av nyanlända och boende i Täby och Danderyd.

 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på info@enustrackthand.se

Vår ambition

Det övergripande syftet och målsättningen med vår verksamhet är att stötta våra nya grannar att rent praktiskt komma igång med sina nya liv och att bli hemmastadda i sin kommun och sitt närområde. Vi vill också motivera till integration och umgänge med boende i Täby och Danderyd. Allt eftersom flyktingströmmen och antalet asylsökande minskat, har fokus på verksamheten flyttats från rent praktiska, akuta behov till att jobba mer långsiktigt med information, support och integration.

Styrelse och ledning

Styrelsen i En Utsträckt Hand består idag av totalt 9 personer och träffas en gång i månaden med ett längre jul- och sommaruppehåll. Flera av medlemmarna är också ansvariga för någon av föreningens verksamhetsområden.

 

Styrelsemedlemmar är:

Kajsa Marsk Rives
Ordförande

Ordförande i styrelsen sedan 2020 och engagerad i Cykelfiket. Folkrättsjurist i botten och arbetar till vardags som hållbarhetsstrateg på ett fastighetsbolag.

Karin Ramström
Kassör

Pensionerad ekonom med 2 utflugna barn, aktiv i EUH sedan 2017, medlem i styrelsen sedan 2019, och aktiv i Möbelgruppen.

Andreas Funke
Ledamot

Är intresserade av cyklar och löpning och är aktiv i Cykelfiket sedan start. Sitter i EUH:s styrelse sedan några år tillbaka.

Agneta Rognli
Ledamot

Engagerad i EUH sedan några år tillbaka, aktiv volontär och styrelsemedlem sedan 2019. Egen företagare inom marknadsföring/ kommunikation.

Cecilia Bröms

Petra

Ahmed Norman

Det var så det började

Samtal mellan Christine Valleskog och Agneta Rognli

”Jag har alltid varit intresserad av att jobba socialt med flyktingfrågor, framför allt när det gäller barn. Redan som 16 åring var jag intresserad av Röda Korsets verksamhet och arbetade för Berlinhjälpen och senare med Lärare för fred¨, svarar Christine Valleskog på min fråga hur det hela började.

 

¨Vi har det så bra här i Sverige och jag ställer mig alltid frågan hur vi vanliga människor kan hjälpa till och hur vi kan få svenska barn att lära sig mer om hur barn från andra länder och kulturer har det”, fortsätter hon.

 

Christine är en eldsjäl och den person som våren 2015 tog initiativet till det som senare blev ’En Utsträckt Hand’. Navet i Christines engagemang är Prata Svenska verksamheten i Tibble Kyrka i Täby och det blev också plattformen för insamling och utdelning av kläder, skor, hygienartiklar och gosedjur till invandrare i Täby under åren 2013 – 2017. I mars 2015 startade hon dessutom insamling/förmedling av möbler och husgeråd till nyanlända tillsammans med sin man Martin, Obaida Samman och Lasse Hall. Fokus för Christine och de volontärer hon jobbade med, var att förse nyanlända familjer med basbehov av kläder, möbler och leksaker. 

I takt med att fler utlandsfödda familjer beviljades asyl och fick sina första lägenheter i Danderyd/Täby, utökades förmedlingsverksamheten av möbler, lampor, sängkläder och husgeråd. Allt gåvor från privatpersoner, insamlade och förmedlade av volontärer inom EUH. 

Genom sitt stora nätverk, kunde Christine redan från början skapa värdefulla samarbeten och allianser med andra organisationer och föreningar i Täby/Danderyd och snabbt och effektivt möta olika behov. Röda Korsets secondhandaffär i Näsby Park är ett exempel. Enebykyrkan, Second Hand i Grindtorp liksom Rotary och Lions är andra. 

När vi pratar om de första åren som EUH existerade, kommer Christine ofta tillbaka till det fantastiska engagemang och insatser som nyckelpersoner i, och knutna till dåvarande styrelse, bidrog med. Personer som Mårten Thorslund, Minna Laurell-Thorslund, Märta Åberg, Fransisco (Kicko) Munoz, Marie Wikander, Lisa Ahlenius, Karolina Stenqvist, Gea Vink och Rebecca O’Reilly, för att nämna några. Christine nämner speciellt ett projekt med mentorskap, Märta Åbergs idé, som gick ut på att alla nyanlända familjer skulle matchas med en svensk familj/mentor. Ett system som var både komplicerat och tidskrävande att hantera, men som ligger till grund för delar av de nätverk som många nyanlända har byggt upp. Idag har stora delar av styrelsen bytts ut med nya eldsjälar och skaran av volontärer och medlemmar växer stadigt

2018 lämnade Christine officiellt sina uppdrag inom EUH, men som den varma och inkluderande person hon är, finns hon fortfarande med som en aktiv mentor och stöd för många av de familjer/personer hon mött och fortfarande möter. Några kallar hon ”sina bonusfamiljer” och delar både familjehögtider och födelsedagskalas med dem. En annan hjärtefråga är hjälp med studier och läxläsning, framför allt inom eftergymnasiala och yrkesinriktade utbildningar.

Vi avslutar vårt samtal med att prata om framtiden och vad som är drivkraften för att ta integrationen vidare. Här är vi båda överens om, att språket är helt avgörande för att få både jobb och skapa sociala nätverk. Men här krävs mer än bara SFI och Prata Svenska Caféer. Vi behöver också se till att våra nya grannar får möjlighet att verkligen använda språket och att koppla det till ett aktivt vardagsliv. Kanske finns det anledning att försöka med mentorskap igen?