En Utsträckt Hand i Täby, Danderyd – vad vi gör

All verksamhet bygger på frivilliga insatser i form av tid, gåvor och donationer. Föreningen har varit i gång sedan 2015 och vi har fokus på tre verksamhetsområden. Alla syftar till att underlätta integrationen och stötta våra nya grannar i Täby och Danderyd. Vi har olika forum för språkstöd, arrangerar sociala aktiviteter och hjälper till att fylla akuta materiella behov. Allt på uppdrag och i samverkan med respektive kommun.

 

Sociala aktiviteter omfattar framför allt språkstöd och studiehjälp men också att organisera lek och pysselaktiviteter och arrangera schemalagda fritids- och sportaktiviteter för barn och ungdomar. Detta sker antingen på de mötesplatser som kommunen upplåter och driver alternativt i samverkan med etablerade idrottsföreningar och kulturella organisationer.  Vi finns också med som stöd i kontakter med kommuner och olika myndigheter och våra volontärer etablerar ofta en närmare kontakt med vissa familjer/individer och blir något av en fadder.  

 
Flyktingströmmen från Ukraina under våren 2022, har krävt extraordinära insatser i en aktiv stöttning av flyktingmottagande och att hjälpa till med akuta basbehov som kläder och hygienartiklar. Detta har också inneburit att fått ett stort antal nya volontärer som deltar i våra ordinarie aktiviteter men också finns tillgängliga för enstaka uppdrag och med kort varsel. 

Att lära sig svenska språket är nyckeln till både arbetsmarknad och bostad. EUH stöttar aktivt den språkundervisning som de nyanlända får via SFI och/eller andra organiserade kurser. Vi gör det genom schemalagda språkcaféer och läxhjälp, antingen i grupp eller enskilt. Många av våra volontärer har professionell erfarenhet av att jobba som lärare och/eller pedagoger.

 

Genom Möbelgruppen bidrar vi med möbler/utrustning till de nyanländas första hem och ett besök på Cykelfiket resulterar ofta i att man går hem som ägare till en begagnad cykel.

 

Ett ökat samarbete med andra aktörer i kommunen, framför allt Röda Korset och Svenska Kyrkan i Täby, men också olika idrottsföreningar och arrangörer av kulturella arrangemang, ger oss möjlighet att fånga upp och erbjuda en större bredd av sociala aktiviteter. Det kan vara allt från sponsrade innebandyturneringar och simkurser till organiserade stadsvandringar och museibesök.  

 

Gemensamt för alla aktiviteter är att vi bygger starka nätverk med och mellan olika grupper men också individuellt mellan nyanlända och boende i Täby och Danderyd.

 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på info@enutstrackthand.se

Vår ambition

Det övergripande syftet och målsättningen med vår verksamhet är att aktivt stötta våra nya grannar att rent praktiskt komma i gång med sina nya liv och att bli hemmastadda i sin kommun och sitt närområde. Vi vill också motivera till integration och umgänge med boende i Täby och Danderyd genom att skapa och/eller medverka i olika mötesplatser, där möten sker och kontakter knyts.

Styrelse och ledning

Styrelsen i En Utsträckt Hand består idag av totalt 7 personer och träffas en gång i månaden med ett längre jul- och sommaruppehåll. Vi har en arbetande styrelse och flertalet av medlemmarna är också ansvariga för någon av föreningens verksamhetsområden.

 

Styrelsemedlemmar är:

Kajsa Marsk Rives
Ordförande

Ordförande i styrelsen sedan 2020 och engagerad i Cykelfiket. Folkrättsjurist i botten och arbetar till vardags som hållbarhetsstrateg på ett fastighetsbolag.

Karin Ramström
Kassör

Pensionerad ekonom med 2 utflugna barn, aktiv i EUH sedan 2017, medlem i styrelsen sedan 2019, och aktiv i Möbelgruppen.

Sara Bjelfvenstad

Agneta Rognli
Ledamot

Engagerad i EUH sedan några år tillbaka, aktiv volontär och styrelsemedlem sedan 2019. Egen företagare inom marknadsföring/ kommunikation.

Cecilia Bröms

Engagerad i EUH sedan tidig vår 2022. Har under våren fungerat som samordnare mellan EUH och kommunanställda på boendet på Kemistvägen 30 för att effektivt matcha och prioritera våra insatser efter faktiska behov. Till vardags verksam inom Life Science.

Petra Peters

Jobbar till vardag med finansiering av en ideell organisation. Sitter i EUH styrelsen sedan 2022. 

Ahmed Norman

Jag drömmer om en värld där människor kan leva tillsammans i fred.
Jag intresserar av samhällsfrågor, utveckling, integration och hållbarhet.
Jag har utbildad både ekonomi och administration, arbetat som projektsamordnare och revisor.
volontär sedan oktober 2021.
Försöker bidra till integration

Fredrik Hemborg

Det var så det började

Samtal mellan Christine Valleskog och Agneta Rognli

”Jag har alltid varit intresserad av att jobba socialt med flyktingfrågor, framför allt när det gäller barn. Redan som 16 åring var jag intresserad av Röda Korsets verksamhet och arbetade för Berlinhjälpen och senare med Lärare för fred¨, svarar Christine Valleskog på min fråga hur det hela började.

 

¨Vi har det så bra här i Sverige och jag ställer mig alltid frågan hur vi vanliga människor kan hjälpa till och hur vi kan få svenska barn att lära sig mer om hur barn från andra länder och kulturer har det”, fortsätter hon.

 

Christine är en eldsjäl och den person som våren 2015 tog initiativet till det som senare blev ’En Utsträckt Hand’. Navet i Christines engagemang är Prata Svenska verksamheten i Tibble Kyrka i Täby och det blev också plattformen för insamling och utdelning av kläder, skor, hygienartiklar och gosedjur till invandrare i Täby under åren 2013 – 2017. I mars 2015 startade hon dessutom insamling/förmedling av möbler och husgeråd till nyanlända tillsammans med sin man Martin, Obaida Samman och Lasse Hall. Fokus för Christine och de volontärer hon jobbade med, var att förse nyanlända familjer med basbehov av kläder, möbler och leksaker. 

I takt med att fler utlandsfödda familjer beviljades asyl och fick sina första lägenheter i Danderyd/Täby, utökades förmedlingsverksamheten av möbler, lampor, sängkläder och husgeråd. Allt gåvor från privatpersoner, insamlade och förmedlade av volontärer inom EUH. 

Genom sitt stora nätverk, kunde Christine redan från början skapa värdefulla samarbeten och allianser med andra organisationer och föreningar i Täby/Danderyd och snabbt och effektivt möta olika behov. Röda Korsets secondhandaffär i Näsby Park är ett exempel. Enebykyrkan, Second Hand i Grindtorp liksom Rotary och Lions är andra. 

När vi pratar om de första åren som EUH existerade, kommer Christine ofta tillbaka till det fantastiska engagemang och insatser som nyckelpersoner i, och knutna till dåvarande styrelse, bidrog med. Personer som Mårten Thorslund, Minna Laurell-Thorslund, Märta Åberg, Fransisco (Kicko) Munoz, Marie Wikander, Lisa Ahlenius, Karolina Stenqvist, Gea Vink och Rebecca O’Reilly, för att nämna några. Christine nämner speciellt ett projekt med mentorskap, Märta Åbergs idé, som gick ut på att alla nyanlända familjer skulle matchas med en svensk familj/mentor. Ett system som var både komplicerat och tidskrävande att hantera, men som ligger till grund för delar av de nätverk som många nyanlända har byggt upp. Idag har stora delar av styrelsen bytts ut med nya eldsjälar och skaran av volontärer och medlemmar växer stadigt

2018 lämnade Christine officiellt sina uppdrag inom EUH, men som den varma och inkluderande person hon är, finns hon fortfarande med som en aktiv mentor och stöd för många av de familjer/personer hon mött och fortfarande möter. Några kallar hon ”sina bonusfamiljer” och delar både familjehögtider och födelsedagskalas med dem. En annan hjärtefråga är hjälp med studier och läxläsning, framför allt inom eftergymnasiala och yrkesinriktade utbildningar.

Vi avslutar vårt samtal med att prata om framtiden och vad som är drivkraften för att ta integrationen vidare. Här är vi båda överens om, att språket är helt avgörande för att få både jobb och skapa sociala nätverk. Men här krävs mer än bara SFI och Prata Svenska Caféer. Vi behöver också se till att våra nya grannar får möjlighet att verkligen använda språket och att koppla det till ett aktivt vardagsliv. Kanske finns det anledning att försöka med mentorskap igen?